SE is opgebouwd uit talent, eigen kracht en zelfontplooiing. Mensen zien vaak niet in hoe waardevol ze zelf zijn. Wij vergaren dit uit de wereld, maar wij geven terug.

STAR & Sky Promotions zijn commerciële bedrijven met winst op het oog. Wij zijn daar gewoon eerlijk in. Maar wat SE later wilt bereiken is onder andere deze winst gebruiken voor kansarmen, bijvoorbeeld een sportschool op te zetten in Suriname voor de armsten, zodat zij daar gratis kunnen sporten. Daarnaast richt SE zich op jongeren met problemen op grote schaal. Problemen bij jongeren zijn er altijd geweest, maar vooral in deze tijd zijn er extra veel mogelijkheden om deze te helpen. Iedereen verdient een kans en vooral een kind.

Wat je de wereld geeft krijg je terug, alleen in een andere vorm. Wie neemt hoort te geven. Dit gebeurt niet altijd, maar het is wel ons ideaal. Hoe dan ook is het onze karma. Als wij de wereld iets eerlijker en beter kunnen maken, dan is dat iets waar we trots op zijn. Een zelfonderhoudend systeem van positieve invloeden, die het behulpzame van de mens probeert te verspreiden.

Lees over onze missie...